Welcome to GMAYO
肌美歐
源自於肌膚絕美之詮釋

長恨歌
「漢王重色思傾國,禦宇多年求不得
春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂」

美肌之顏色,帝王亦為之所傾也...
逆轉青春美肌之密碼,正等待有緣人來開啟...